අලුත් නිර්මාණ කරන ඔයාට නියම අවස්ථාවක් | Special News for Innovators and Tech Lovers |

Makerfair2019 යනු කොළඹ American Center ආයතනය විසින් MakerSpace වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කරනු ලබන ඉංජිනේරු ප්‍රදර්ශනයකි. ශ්‍රී ලාංකික නවෝත්පාදක ප්‍රජාව හමුවීමට හා දැනුම බෙදා ගැනීමට එය වේදිකාවකි. Makerfair2019 වැඩසටහනට ඇතුළත් වන්නේ:–…

Car Remote Key Hacked – තත්පර 2න් රිමෝට් එක හැක් කරලා ලොක් එක අරින්න පුලුවන්

What made me stop making videos? | New Updates [Must Watch 9 min video]

RC Car Sinhala review (2018 Sri Lanka) WLtoys 20404 1:20 Brushed Desert Buggy Test Drives

Best Price for this car – http://bit.ly/WLtoyscar Buy another RC cars – http://bit.ly/gbRCcars Buy Drones – http://bit.ly/gbDrones Buy RC Boats – http://bit.ly/gbRCboat

අඩු ගානට ඩෑෂ් කැම් එකක් ගමු |Dash Cam Sri Lanka GT300 [Best Price]

Google IO Extended 2018 Sri Lanka Highlights

Southeast Asia’s Largest Google IO Extended event with over 3500 heads, held on 8/9th of May 2018 at SLECC Colombo.

ගංගාරාම වෙසක් කලාපය 2018 හොදම ටික විනාඩි 10 කින්

How to Cut and Solder Wires to RGB LED Stripe

RC Car Sinhala – 4Wd Remote Control Truck Quick Review | ගානට ගැලපෙන සුපිරිම 4Wd ට්‍රක් එක (2018)

Arduino Sinhala FAQ – දැනගත යුතුම දේවල්