අලුත් නිර්මාණ කරන ඔයාට නියම අවස්ථාවක් | Special News for Innovators and Tech Lovers |

Makerfair2019 යනු කොළඹ American Center ආයතනය විසින් MakerSpace වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කරනු ලබන ඉංජිනේරු ප්‍රදර්ශනයකි. ශ්‍රී ලාංකික නවෝත්පාදක ප්‍රජාව හමුවීමට හා දැනුම බෙදා ගැනීමට එය වේදිකාවකි.

Makerfair2019 වැඩසටහනට ඇතුළත් වන්නේ:
– ප්‍රදර්ශනය (පාසල් සහ විවෘත කාණ්ඩ)
– විශ්ව විද්‍යාල කුටි
– UWU Robot Battle – Extra edition
– සමාජ මාධ්‍ය හමුවීම (යූ ටියුබ්, ෆේස්බුක් හි තාක්ෂණික උනන්දුවක් දක්වන්නන්)
– ශ්‍රී ලංකා තාක්‍ෂණ කර්මාන්තයේ දැවැන්තයින් සහ නව ව්‍යවසායකයින්
– ප්‍රසිද්ධ කථිකයින්ගේ දැනුවත් කිරීමේ සැසි
– IgniterSpace විසින් පවත්වන ළමා වැඩමුළුව

දිනය: 2019 ඔක්තෝබර් 20 (ඉරිදා)
වේලාව: උදේ 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා
ස්ථානය: Bay -7, Trace Expert City, කොළඹ 10

ප්‍රදර්ශනය
– අපි සොයන්නේ සමාජයට යහපත් බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ව්‍යපෘතීන්ය
– ප්‍රදර්ශනය සඳහා හොඳම ව්‍යාපෘති 30 ක් තෝරා ගනු ලැබේ
– 2019 සැප්තැම්බර් 30 හෝ ඊට පෙර අයදුම් කරන්න
– තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ට 2019 ඔක්තෝබර් පළමු වන සතිය තුළ දැනුම් දෙනු ලැබේ
– සියලුම සහභාගිවන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට අනුබද්ධ American Center මගින් වටිනා සහතිකයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ
– ජයග්‍රාහකයන්ට පහත සඳහන් ත්‍යාග පිරිනැමේ

Exibition-School Catagory:
School Catagory – First place 15000 +Award+certicifate
School Catagory – Second place 10000 +Award+certicifate
School Catagory – Third place 5000 +Award+certicifate

Exibition-Open Catagory:
Open Catagory – First place 20000 +Award+certicifate
Open Catagory – Second place 15000 +Award+certicifate
Open Catagory – Third place 10000 +Award+certicifate

UWU Robot Battle EE 2019

Department of Science and Technology of Uva Wellassa University in Sri Lanka is organizing the third consecutive robot battle competition on 20th of October 2019 at Trace Expert City, Maradana, in collaboration with the American Center’s Makerspace program annual engineering exhibition, MakerFair 2019. This year’s battle is named as UWU ROBOT BATTLE 2019 Extra edition. The Robot battle is open to everyone who is interested in robotics. UWU ROBOT BATTLE 2019 Extra edition is a test of the creative skills of participants that are required to complete a challenging task in a challenging environment. School students, Sri Lanka’s best undergraduates and technology companies will fight with their most impressive battle bots in the arena of UWU ROBOT BATTLE 2019 Extra Edition.


First place Robot Battlel RS 80,000+Award+certicifate
Second place Robot Battlel RS 65,000+Award+certicifate
Third place Robot Battlel RS 50,000+Award+certicifate

2018 Battle එක බැලුවේ නැත්තම් පල්ලෙහා වීඩියෝ එක බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *