රාස්බෙරි පයි ගැන සිංහලෙන් | Raspberry Pi Sinhalen Part 01 – Introduction

ඔන්න අද ඉදන් තවත් අලුත් වීඩියෝ සෙට් එකක් චැනල් එකට එකතු වෙනවා. රාස්බෙරි පයි ගැන මේ වෙනකොට ඔයාලා ගොඩක් අය අහලා තියනවා. 2006 දී තමයි මේක හදන්න මූලික උන පරීක්ෂණ…